KatKoyn

KatKoyn Explorer

Block Details - Height 4932653

Previous Blocka7c2f89e48b0e316d0db2b12179e2413e2af475f594954b4b3d5c0bca1467155a7c2f89e ... a1467155
This Blocke5060a9ef1e3adde8ecd789f8fd8144fa2c38a81377ba986a22a33b000890305e5060a9e ... 00890305
Next Blockbd9f468b6d6970798ff87f5356806434b07ec5bbb25ca8a8eb78bddb5e3a001fbd9f468b ... 5e3a001f
Size847 bytes.
Height4932653
Version79954180
Merkle Roota004783b87996c66ded40965a3cc1d2776363048f163e9ae8b91d88820c179a7a004783b ... 20c179a7
Time18 Sep 2023 16:44
Nonce0
Bits1b2248d0
Difficulty1911.50944605
Value27.47780312
Transactions2
Time Offset123 seconds ahead of previous block.
Difficulty OffsetIncreased by 2.68882196

2 Transactions Contained Within

Transaction HashInputsOutputsValueGenerationFee
1f11161b3a18d0a57f87e5ed32baeea7a39baefddb2401d8743912dca77d7e251f11161b ... a77d7e25 1 1 0.65920312 0.65820312 0.00100000
8fd3d595e5ae37a1840c6fc1fe60e941f9ca91e9c9bb44caf3e50f3143d724a38fd3d595 ... 43d724a3 1 2 26.81860000 0.00000000 0.00100000

Updated 27 September 2023 18:54Z
Data valid up to block 4945851 at 27 September 2023 18:47Z
System status.