KatKoyn

KatKoyn Explorer

Block Details - Height 4933088

Previous Block611d3f293eb5e99055f623e43fbdb2bc40e426e22fb97c1df22048fd179c59b3611d3f29 ... 179c59b3
This Blocke1f6da8581ce58c409892a93e1975dd03b65c26c55aec5172aaf4e94c0bade50e1f6da85 ... c0bade50
Next Block10969212d7ea15684bbd5cd75b40ad01d842dec559ca5ccb9750be2f9248f91710969212 ... 9248f917
Size1072 bytes.
Height4933088
Version79954180
Merkle Root59d62083005eff05a9304a1287ffe39b14aba5c997191a27db7f2c2cf794d32f59d62083 ... f794d32f
Time18 Sep 2023 23:00
Nonce0
Bits1b180d9c
Difficulty2724.58984945
Value1.83053453
Transactions3
Time Offset177 seconds ahead of previous block.
Difficulty OffsetIncreased by 42.59617398

3 Transactions Contained Within

Transaction HashInputsOutputsValueGenerationFee
0c4baf16ff0ff4eb197fc991e3990cb140c9173103eef283de03035bd8906ce60c4baf16 ... d8906ce6 1 1 0.66020312 0.65820312 0.00200000
d55da92049141d40ca6276efd402f26345f11ead57d762f509336ebc5985311ad55da920 ... 5985311a 1 2 0.51312829 0.00000000 0.00100000
eaa40b8383543094693b06b5fb08c9dee4aad295573454d7354e11537014df1aeaa40b83 ... 7014df1a 1 2 0.65720312 0.00000000 0.00100000

Updated 22 September 2023 17:56Z
Data valid up to block 4938602 at 22 September 2023 17:49Z
System status.