KatKoyn

KatKoyn Explorer

Block Details - Height 5021909

Previous Block0d07fdb87671dda25b8b2ea45d221297ebad230e2c6f50bca8829a1701bc6df60d07fdb8 ... 01bc6df6
This Block8f1506284574d7c2effdfa0d8eb30c8b974dca6a10a742599afc8ba95885ef7e8f150628 ... 5885ef7e
Next Block3fe509ea512997ca723827f961257a993f092ef6d09a7ce175cbba42475c4df93fe509ea ... 475c4df9
Size621 bytes.
Height5021909
Version79954180
Merkle Root186430c87561a9a109d225da6bb5d75c279457ed437b8921b93446c0b8f1e441186430c8 ... b8f1e441
Time20 Nov 2023 13:13
Nonce0
Bits1b1828b9
Difficulty2712.64548671
Value0.32910156
Transactions1
Time Offset18 seconds ahead of previous block.
Difficulty OffsetDecreased by 0.51408673

1 Transaction Contained Within

Transaction HashInputsOutputsValueGenerationFee
186430c87561a9a109d225da6bb5d75c279457ed437b8921b93446c0b8f1e441186430c8 ... b8f1e441 1 1 0.32910156 0.32910156 0.00000000

Updated 10 December 2023 07:29Z
Data valid up to block 5048070 at 10 December 2023 07:01Z
System status.