KatKoyn

KatKoyn Explorer

Block Details - Height 4669855

Previous Block680bfe76c7c08049c65a3f2635117b6252105ab694020a9a7e377404a43568d9680bfe76 ... a43568d9
This Block82fe2fb6ae4282fad99c3f72ce956557ac66f2b95a6a2bdd8dba348939bff2e182fe2fb6 ... 39bff2e1
Next Block44745ce5b04af16a0a1e3fbbd9d95c224b130033d9cc172e2ade4d98eea25a1444745ce5 ... eea25a14
Size527 bytes.
Height4669855
Version79954180
Merkle Rootd400def5147872791b0da1e14a26e7ea3b44495b8b90f061161524f3e6077208d400def5 ... e6077208
Time18 Mar 2023 15:18
Nonce0
Bits1c00ec35
Difficulty277.44728704
Value0.65820312
Transactions1
Time Offset34 seconds ahead of previous block.
Difficulty OffsetIncreased by 0.10548978

1 Transaction Contained Within

Transaction HashInputsOutputsValueGenerationFee
d400def5147872791b0da1e14a26e7ea3b44495b8b90f061161524f3e6077208d400def5 ... e6077208 1 1 0.65820312 0.65820312 0.00000000

Updated 14 April 2024 07:07Z
Data valid up to block 5194185 at 21 March 2024 15:55Z
System status.